CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA SAGRERA Logo Centre de Documentaci√≥ de la Sagrera.


INICI | BARRI | ACTUALITAT | CARRERS | HISTÒRIA | ARTICLES | IMATGES


L'estendard del Foment Regional de la Sagrera

Oda. A la Nosta Senyera


 

Tornar

 

Voldria per lloarte, ser mestre d’eloqüencia
glosant t’apologia fent ús d’un bell parlar;
voldría rusims darte. Perfums de vera essencia
Perqué flaires de verge poguessis conservar.


Estendart del Foment Regional.

Per ferte mes sagrada fidels te beneiren
de Sant Martí en lo temple, boi acullintne a dins;
dos cors vassant noblesa d’honors te revestiren
i en mitj d’alegre bossanna te féren de padrins.

Com, no! Si ‘ts bonicoia cenyint tan rica vesta.
¡en sembles pubilleta quan vol emmaridar,
tothom qui’t veu t’admira: sens tu no tenim festa
i fins Orfeo ab cantics també ‘t sapalabar.

Lo mil noucents noranta que brilles en la cara,
n’es signe recordable d’aquella data anyal
de quan va comensarse la Societat que ‘s ara,
portant l’escaient titul del Foment Regional.

Les barres catalanes, flamentes t’hi campejan;
demunt d’elles cercola l’escut dels Provençals;
A prop, Vulcá i Mercuri sos atributs galejan
i al fons Montserrat mira, mostrant sos pics mes alts.

I en vellutats de seda pregonan l’exel·lencia;
i l’arc iris lluint-hi destaca ‘ls set colors,
l’espera de la terra, ses llibres d’art i ciencia,
i al peu formant corona s’enllaçan gaies flors.


Estendart del Foment Regional.

I aquella marca inscrita qu’ indica te dorsera,
recorda a n’el Museu son any de fundació,
a ensemps per Barcelona nes data falguera
l’avenç de tot un poble la gran exposició.

¿Sabeu qui les ha fetes aquestes marevelles
teixides de ma mestre fent d’or un enfiall?
Les nostres bordadores que com gentils abelles,
hant dat a la senyera la mel de son treball.

Demà per la velluria quan siguis venerada,
quan tinguis de la gloria los tituls ja guanyats
els nets del futurisme te prenguin per creuada
seguint la tasca empresa dels seus avant passats.

Segueix amb ells, i acoblals com mare carinyosa
quan junts els afalaga lo dolç de tendre bés;
que investigant, Sapientia, s’els mostri generosa
i clars els illumini i la flama del Progrés.

Que’s fassin forts i savis, aimants de nostre historia;
Que’s nutrin de civisme pulint sa perfecció,
Que siguin ells els héroes qui cantin la victoria
tronxant velles rutines, i alsant-hi’l Deu-Raó.

¡Salut gentil senyera! La nau ja no ‘ns va sola,
teninte per companya solquejarem flotant;
pel mar de la cultura com au que s’hi bressola,
l’oreig d’idees noves ens tirará endavant.

¡Avant doncs, coratjosos seguimsa franca via,
i com sagrat emblema que sigui nostre espill
hont dongui llum d’exemple siguent estel de guía
que lo Foment desd ‘ara t’aclama per capdill.

 

Tornar

 Centre de Documentació de la Sagrera
C/ Hondures 28-30 - Espai 30 - 08027 - Barcelona - Email: info@cendoclasagrera.com