CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA SAGRERA Logo Centre de Documentació de la Sagrera.


INICI | BARRI | ACTUALITAT | CARRERS | HISTÒRIA | ARTICLES | IMATGES


Història
Un rellotge per a la Sagrera


Reproduïm un document força curiós sobre la reivindicació d'un rellotge per a la Sagrera, del qual no en tenim cap dada i que ens ha arribat en forma de fotocòpia.

Cal tenir en compte alguns detalls a l'hora de datar-lo:

Església del Crist Rei.

- La Parròquia del Crist Rei es va començar a construir el 1924, i es va beneir l’any 1932. Sembla lògic pensar que la reivindicació d'un rellotge pel barri és anterior a l'inici de les obres i fins i tot al seu anunci previ.

- Està escrit en català sense normalitzar, per la qual cosa és possible que sigui anterior a la generalització de les Normes Ortogràfiques de Pompeu Fabra (1913) i, en tot cas, previ a la seva influència pràctica sobre la llengua escrita. Ben be fins a la II República Espanyola (1931-1939) la població no va poder tenir accés a l'ensenyament en català i, tenint en compte que l'església del Crist Rei es va construir entre el 1924 i el 1932 - l'inici va tenir lloc durant la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), podria ser que l'escrit fos de la dècada de 1920.

- La Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona va unificar l'hora de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelonaciutat i, per a això va construir el rellotge que assenyalava l'hora oficial de Barcelona al seu edifici de La Rambla a final del 1863. Tanmateix la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona al produir-se l'annexió dels pobles del Pla de Barcelona l'abril de 1897, publicà un butlletí informatiu. En aquest es demanava la unificació horària de tots els rellotges dels pobles annexionats amb el del seu edifici. També volien reparar els rellotges de les parròquies dels pobles del Pla després fer-se la unificació. Abans d'aquesta data, cada barri de Barcelona i les ciutats del seu Pla es regien per l'hora del rellotge de la seva pròpia església parroquial.

Tot i que el període de 1863 a 1924 sigui un espai de temps molt ampli, és en el qual cal datar l'escrit, però és més lògic fer-ho als anys vint del segle XX.

Documentació addicional: llibre: "Una mica d'història. Com es passava el temps abans a Sant Andreu de Palomar". Pau Vinyes i Roig (pàg. 36–37). article " L'hora andreuenca: el rellotge de la parròquia" - text íntegre del Boletín de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona)Centre de Documentació de la Sagrera
C/ Hondures 28 - Espai 30 - 08027 - Barcelona - Email: info@cendoclasagrera.com