CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA SAGRERA Logo Centre de Documentaci√≥ de la Sagrera.


INICI | BARRI | ACTUALITAT | CARRERS | HISTÒRIA | ARTICLES | IMATGES


Carrers


Carrer de Ferran Turné

FERRAN TURNÉ I CARBONELL (BARCELONA 1876-1921)


Ferran Turné i Carbonell.

Ferran Turné i Carbonell

El carrer del Pacífic, on avui encara continua vivint-hi la família, havia portat el nom del poeta i escriptor sagrerenc entre el 1933 i el 1939, fins que l'intent d'esborrar tot vestigi de catalanisme per part de les autoritats franquistes va fer que es canviés altra vegada el nom del carrer.

Turné era una persona força preocupada per les qüestions humanístiques i el benestar de les persones, però la seva mort tràgica en un accident amb un tramvia al carrer Gran de la Sagrera, escapçà una prometedora carrera d'autor teatral, amb obres com “La Cadena”, “Els Culpables”, “Cuques de llum”, “La guilla” o “El camí de l'amor”, molt a l'estil del seu col·lega i amic andreuenc Ignasi Iglésias.

Turné morí a un accident el 9 de maig de 1921. Una nota a La Vanguardia informava de la seva mort: "Por la calle de la Sagrera iba ayer montado en bicicleta Fernando Torné Carbonell, de 42 años de edad, y al llegar frente a la calle de Estévanez fué alcanzado por un automóvil que le arrolló, matándolo. El chófer dióse a la fuga, abandonando el vehículo".


Descobriment placa del carrer.

Foto: Centre Documentació la Sagrera

Lluitador incansable, havia encarrilat la seva vida vers una considerable millora econòmica familiar, que la seva desaparició sobtada va truncar. En honor de l'autor s'organitzaren algunes vetllades i sessions culturals.

Ferran Turné ha estat, pel que fa al nomenclàtor de carrers, un repte per als sagrerencs, que mai no van deixar de reivindicar-ne el nom fins a aconseguir recuperar allò que la dictadura els hi arrabassà. Quan hi ha haver la restauració o modificació dels noms dels carrers per part del primer ajuntament democràtic, es va intentar tornar a donar el seu nom al carrer Pacífic, però van sorgir les veus d'alguns veïns que argumentaven aquest nom com el clàssic del carrer, que ja tenia des dels seus orígens al segle XIX, i que, en aquest cas, Pacífic té poc a veure amb l'oceà del mateix nom (1).

L'assignació del nom de Ferran Turné a un nou carrer obert a la zona que abans ocupava la fàbrica coneguda com "L'Espanyola", lligada a la Fabra, va tenir lloc el 28 de gener del 2001, establint així un lligam entre un dels personatges més lligats a la tradició sagrerenca i les noves zones urbanitzades del barri.
(1) El nom del carrer fa referència a un bon subjecte, propietari d'una petita casa que hi havia a l'indret, anomenat Josep o Joan Urpí, "home de gran benignitat i mansuetud", rajoler d'ofici.Centre de Documentació de la Sagrera
C/ Hondures 28 - Espai 30 - 08027 - Barcelona - Email: info@cendoclasagrera.com