CENTRE DE DOCUMENTACIÓ DE LA SAGRERA Logo Centre de Documentaci├│ de la Sagrera.


INICI | BARRI | ACTUALITAT | CARRERS | HISTÒRIA | ARTICLES | IMATGES | ENLLAÇOSAquells carrers, aquells noms

La Rambleta (actual carrer de Portugal)

No hi ha indicis que el carrer de Portugal s'hagués dit mai oficialment la Rambleta, tot i el que diu el web del Nomenclàtor de Barcelona; més aviat era el nom popular amb què els sagrerencs coneixien aquest carrer de la nostra barriada.

L'any 1908, l'Ajuntament de Barcelona va fer una primera tongada de canvis de noms de carrers que havien resultat repetits com a conseqüència de l'annexió dels pobles del pla de la ciutat comtal de l'any 1897. A la Sagrera, el carrer de Sant Antoni, la Rambleta, va passar a dir-se de Portugal, tal com ha arribat a denominar-se fins als nostres dies.

Per què la Rambleta? Pensem en la Rambla de Barcelona o en el passeig de Fabra i Puig de Sant Andreu, que fins el 1918 es va anomenar Rambla de Santa Eulàlia. Són avingudes amples amb un passeig central, però sobretot caracteritzades per la presència continuada d'arbres alineats a les dues bandes de tot el seu recorregut.


Fotografia de la Rambleta a principis del segle XX captada des del carrer Gran de la Sagrera.

Fotografia de la Rambleta a princis del segle XX
captada des del carrer Gran de la Sagrera.
Foto: Col·lecció de postals de la Sagrera.

El carrer de Portugal, però, no té passeig central i no és gaire llarg i a finals del segle XIX gairebé tota una voravia estava ocupada per la Hispano-Suiza. Costa una mica imaginar els sagrerencs d'aleshores passejar amunt i avall per aquell ambient tan industrialitzat.

El cas és que en aquell moment era l'únic carrer de la Sagrera amb els arbres disposats a l'estil d'una rambla. En realitat, era l'únic carrer de la Sagrera amb arbres, i els nostres conveïns, sempre tan modestos, van aplicar-li el diminutiu amb el resultat de Rambleta.

Durant anys, i més amb els canvis de nom, els veïns van seguir anomenant el carrer d'aquesta manera, però ara aquesta denominaciˇ pràcticament s'ha perdut. I Ús una llàstima perquè era un nom força bonic.

El Centre de Documentació de la Sagrera, a falta d'una entitat sagrerenca destinada exclusivament a temes culturals, de vegades ha de dur a terme accions que no formen part estricta de les seves finalitats estatuàries, però entenem que fóra bo que no es perdés la denominació de la Rambleta per al carrer de Portugal.

És per això que la nostra entitat s'adreçarà a l'Associació de Veïns de la Sagrera per tal que aquesta, com a interlocutora natural amb l'Administració municipal i si aixó ho considera convenient, sol·liciti de l'Ajuntament la col·locació al carrer de Portugal de tres plaques que recordin la vella denominació popular de la Rambleta d'aquesta emblemática via de la nostra barriada.Centre de Documentació de la Sagrera
C/ Hondures 28-30 - Espai 30 - 08027 - Barcelona - Email: info@cendoclasagrera.com